Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA)

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA)

Dugogodišnja saradnja sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) na polju mentoringa nastavljena je kroz novi projekat Razvojne agencije Srbije i JICA- „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2”, 2017 - 2020. Projekat se odnosi na zatvaranje ciklusa standardizovane usluge mentoringa u Srbiji, kao i nastavak transfera srpske ekspertize na polju mentoringa u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju, uz podršku japanskih eksperata.

Ovo je jedini projekat JICA koji ima regionalni karakter sa RAS kao partnerom u implementaciji srpskog modela standardizovane mentoring usluge na zemlje u regionu. Takodje, ovo je jedini slučaj da JICA Tokio podržava četvti projekat za redom u jednoj zemlji.