Javne nabavke

Javne nabavke Razvojne agencije Srbije

Izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu

Otvoreni postupak u 2017. godini

1. JN О 1.2.4/17 – Nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza, smeštaja i restoranskih usluga

2. JN О 1.2.14/17 – Izbor strateškog partnera za promociju srpske privrede u inostranstvu ​ 

Javne nabavke male vrednosti u 2017. godini

 

1. JN M 1.1.3./2017 Nabavka računara potrebnih za sprovođenje USAID - PSD projekta

2. JN M 1.1.1./2017 Nabavka naftnih derivata

3. JN M 1.2.5/17 – Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

4. JN M 1.1.2/17 Nabavka rezevrnih delova za vozila i odrzavanje vozila

5. JN M 1.1.3/17 Nabavka računara i računarske opreme 

6. JN M 1.2.1./17 Nabavka ugovora o delu – usluge računovođe za potrebe USAID – PSD projekta

7. JN M 1.2.2/17  - Nabavka ugovora o delu – usluge prevodioca za potrebe USAID – PSD projekta

8. JN M 1.2.3./17  - Nabavka usluge zakupa i posatvljanja reklamnih panoa (bolbord/skrol) ​ 

9. JN M 1.2.12/17 - Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera​ ​ 

10. JN M 1.2.11/17 - Nabavka usluge organizacije događaja za potrebe USAID –PSD projekta​

11. JN M 1.2.13/17 - Nabavka usluge oglašavanja u dnevni listovima

Javne nabavke sprovedene u 2016. godini

1. JN M 06/16  Usluga oglašavanja u štampi

 

2. JN M 02/16  Nabavka rezervnih delova za vozila i održavanje vozila

 

3. JN M 15/16 Usluga izrade i realizacije integrisanog komunikacijskog plana za promociju "Godine preduzetništva"

 

4. JN M 16/16 Usluga zakupa i postavljanja reklamnih panoa-bilborda za promociju "Godine preduzetništva"

 

5. JN M 08/16 Nabavka usluge mobilne telefonije

 

6. JN M 09/16 Nabavka ugovora o delu za usluge računovođe za potrebe USAID projekta

 

7. JN M 14/16 Nabavka usluge prevođenja

 

8. JN M 15/16-1 Nabavka usluge izrade i realizacije integrisanog komunikacijskog plana za promociju "Godine preduzetništva"


9. JN M 05/16 Nabavka usluge štampanja


10. JN M 3A/16 Nabavka reklamnog i propagadnog materijala

11. JN M 3/16 Nabavka računara, računarske opreme i licenci za računarske programe

12. JN M 3A/16 Nabavka reklamnog i propagadnog materijala

 

Otvoreni postupak

 

1. JN O 01/16  Nabavka naftnih derivata

 

2. JN O 04/16 Nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza, smeštaja i restoranskih usluga