Naše usluge

Razvojna agencija Srbije (RAS) je jedan od kreatora programa podrške privredi i najveći izvršni nosilac ekonomske politike u ime Vlade Republike Srbije.

 

RAS je osnovan 11. januara, 2016. godine, na osnovu Zakona o ulaganjima, kojim su ugašene Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR).

 

Osnovna delatnost RAS je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u cilju osnaživanja privrede Srbije, podrška direktnim ulaganjima i promociji izvoza, podizanje ugleda Srbije i regionalni razvoj.

 

Kako bi se svi delovi Srbije razvijali ravnomerno, RAS u svojoj mreži ima 16 regionalnih razvojnih agencija (RRA) i to u: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Rumi, Požarevcu, Loznici, Kragujevcu, Zaječaru, Užicu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Novom Pazaru, Leskovcu, Kosovskoj Mitrovici i sa njima intezivno sarađuje pri realizaciji programa.

 

U okviru svog delovanja RAS blisko sarađuje sa kako sa domaćim, tako i sa najvećim međunarodnim institucijama i organizacijama i implementira najbolje primere iz prakse.

 

Misija RAS je osnaživanje i informisanje privrednika o apliciranju za programe podrške, saradnja sa državnim institucijama u kreiranju ekonomske politike, saradnja sa udruženjima privrednika u cilju poboljšanja privrednog ambijenta.

 

Takođe, RAS pomaže lokalnim samoupravama pri podizanju kapaciteta usmerenih ka ekonomskom razvoju, kako bi kvalitetnije i efikasnije pružili potrebnu podršku preduzetnicima, ali i aplicirali za sredstva evropskih i drugih fondova u cilju regionalnog i lokalnog razvoja.

 

Dugoročni cilj aktivnosti RAS je ravnomerni razvoj Srbije i pozicioniranje zemlje kao ekonomskog lidera regiona.

 

RAS je u 2016. godini zabeležio značajne rezultate: realizovano je 22 investiciona ugovora koji će u doneti 236,8 miliona evra investicija i otvoriti više od 16.000 radnih mesta, što je rekord u poslednjih deset godina; dok je kroz programe podrške namenjene sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika podržao više od 1.100 projekata sa oko 900 miliona dinara.